Overfør filer til os

Overfør filerTransfer files

Vi modtager filer via Filemail

Det er der flere gode grunde til:

 • Det er hurtigt
 • Afbrudte overførsler kan genoptages
 • Du kan overføre store filer og mapper
 • Filerne bliver tjekket for fejl opstået under overførslen.

Du overfører filer til os via Filemails app til Mac, Windows, IOS og Android. Hent den her
Det er gratis, og du behøver ikke at oprette en konto.


 • Brug “send as email”
 • Skriv jesper@rejsebio.dk som modtager – vigtigt! Så modtager vi automatisk dine filer, og der er (næsten) ikke begrænsning på filstørrelsen
 • Det er en fordel, hvis du ikke logger ind med din egen konto i Filemail appen, for så bruger du vores plads i stedet for din egen, og vi har mere plads, end du har.

Se i denne video, hvordan du gør:

We receive files via Filemail

There are several good reasons for this:

 • It’s fast
 • Interrupted transfers can be resumed
 • You can transfer large files and folders
 • The files are checked for errors that occurred during the transfer.

You can transfer files to us via the Filemail app for Mac, Windows, iOS and Android. Get it here.
It’s free and you don’t need an account.


 • Use “send as email”
 • Add jesper@rejsebio.dk as recipient – important! We automatically receive your files and there is (almost) no limit to the file size
 • It’s probably best if you don’t log into your Filemail account in the app, because then you use our disk space instead of your own, and we have more space than you do.

Watch this video and see how it is done: